Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim: JŠ servis s.r.o., Bratislavská 83, 902 01 Pezinok, IČO: 34152181 (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetových stránkach predávajúceho.

Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslaním objednávky predávajúcemu dáva návrh kúpnej zmluvy a zároveň súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú jediné platné a spoločnosť JŠ servis s.r.o. môže dočasne zmeniť niektoré opatrenia vo všeobecných obchodných podmienkach. Tieto podmienky sú platné od okamžiku ich uvedenia na stránky a nevzťahujú sa na zmluvy uzavreté pred týmto momentom. Každý nákup na našich stránkach sa riadi všeobecnými obchodnými podmienkami platnými v čase nákupu. Zároveň Vás upozorňujeme, že potvrdením Vašej objednávky bezpodmienečne prijímate všeobecné obchodné podmienky s ktorými ste sa vopred oboznámili.

Objednávanie tovaru

Tovar je možné objednať elektronicky cez internetový obchod www.chiruca.sk, e-mailom ([email protected], [email protected]), telefonicky/faxom(033/6422452), alebo osobne v sídle firmy JŠ servis s.r.o.. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť celú kúpnu cenu vrátane prepravných nákladov. Odoslanú objednávku predávajúci potvrdí e-mailom alebo telefonicky, čím akceptuje návrh kúpnej zmluvy. Predávajúci môže po vzájomnej dohode s kupujúcim, napríklad pri dlhodobej nedostupnosti tovaru, jednostranne odstúpiť od zmluvy.

Ceny a platba za tovar

Ceny uvedené na stránkach www.chiruca.sk platia pre nákup cez internet a sú koncové. Tieto ceny sú uvedené v eurách vrátane DPH, bez poplatkov za dopravu. Cena tovaru sa môže navýšiť o prepravné náklady, v závislosti od objednaného tovaru a zvoleného spôsobu prepravy, pričom tieto dopravné náklady užívateĺ uvidí pri pridávaní tovaru do košíka. V prípade nákupu nad 100 EUR s DPH nebudeme účtovať žiadne dopravné náklady - platí len pre dopravu v rámci Slovenskej republiky. Za tovar je možné zaplatiť pred prevzatím bankovým prevodom alebo pri prevzatí poštovou dobierkou. Daňový doklad (faktúra) bude doručený kupujúcemu s tovarom alebo emailom.

 

Spoločnosť JŠ servis s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť ceny tovarov ponúkaných na svojich stránkach, ale zároveň sa zaväzuje uplatniť ceny uvedené na svojich stránkach v čase Vašej objednávky. Zároveń si Vás dovoľujeme upozorniť, že v prípade zobrazenia nesprávnej ceny (neprimerane nízkej) z akéhokoľvek dôvodu (napr. technická chyba, chybné vloženie údajov, a pod.), bude objednávka zrušená, a to aj v prípade, že už bola potvrdená.

Dodacie podmienky a dostupnosť tovaru

Vašu objednávku vybavujeme v rámci dostupnosti našich výrobkov na sklade. Tovar, ktorý je na sklade, je odoslaný obvykle do 24 hodín od akceptovania objednávky. Ostatné zásielky sú spracované spravidla do 21 dní. V prípade ak niektorý výrobok nie je na sklade a jeho dodanie bude trvať viac ako 21 dní budeme Vás o takejto situácii informovať a zároveň Vám oznámime termín, v ktorom bude možné tovar dodať. V takomto prípade sa zaväzujeme zaslať Vám dostupný tovar ihneď a uhradiť poplatky za dopravu pre zvyšok objednávky. Vaša objednávka bude doručená na adresu , ktorú ste uviedli pri objednávaní tovaru vo Vašej objednávke.

 

Pri platbe tovaru pred dodaním (bankovým prevodom) je tovar odoslaný až po pripísaní platby na účet predávajúceho. Cena prepravy závisí od hmotnosti zásielky a celkovej ceny objednaného tovaru. Kupujúci preberá zodpovednosť za tovar pri jeho prevzatí. V prípade zásielok vážiacich 15 kg a viac a v prípade nadrozmerných zásielok alebo zásielok neštandardného tvaru si vyhradzujeme právo zmeniť zákazníkom zvolený spôsob dopravy z dopravy Slovenskou Poštou na dopravu kuriérskou službou, vrátane zmeny poplatku za dopravu. O týchto zmenách bude zákazník vopred informovaný. Predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodanie tovaru načas alebo vôbec vinou prepravcu,  iných tretích strán , alebo nepredvídateľnou a neprekonateľnou prekážkou, ktorá spadá pod prípad zásahu vyššej moci (vis major). V prípade nedodržania zásielky v stanovenej lehote je zahájené vyšetrovanie na strane prepravcu, ktoré môže trvať niekoľko dní. Počas tejto lehoty nie je možné uskutočniť žiadnu peňažnú náhradu, alebo zásielku znovu zaslať.

Reklamácie a vrátenie tovaru

Reklamácie vybavujeme v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Reklamovať sa môže iba tovar zakúpený u predávajúceho. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru tento riadne skontrolovať a bezodkladne hlásiť prípadné vady a poškodenia. Pred reklamáciou je kupující povinný upozorniť predávajúcího e-mailom na vzniknutý problém. Náklady na dopravu reklamovaného tovaru znáša kupujúci. Tovar nám prosím pošlite poštou, alebo inou dopravnou spoločnosťou. Doporučujeme Vám zásielku poslať doporučene prípadne ju poistiť na výšku kúpnej ceny pred prípadnou stratou, alebo poškodením. Zakúpený tovar je možné vrátiť bez udania dôvodu do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru kupujúcim. Takto vrátený tovar musí byť nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom stave (s obalom, príslušenstvom, návodmi, atď.). V prípade odstúpenia od zmluvy sa spoločnosť JŠ servis s.r.o. zaväzuje preplatiť celkovú cenu vašej objednávky zníženú o náklady na prepravu v lehode 14 dní. V prípade vrátenia peňazí je kupujúcemu vrátená čiastka späť na bankový účet, prípadne poštou podľa toho ako kupujúci za tovar zaplatil.

Storno alebo zmena objednávky

V prípade stornovania objednávky nás prosím bezodkladne informujte. Nezabudnite uviesť číslo objednávky. Ak bola objednávka zaplatená, peniaze Vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili. V prípade zmeny objednávky nás čo najskôr kontaktujte, objednávka bude po dohode upravená. Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak Vám ho už nebudeme schopní dodať z dôvodu jeho vypredania alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky Vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti Vám budú finančné prostriedky vrátené do 10 pracovných dní na účet, z ktorého ste zaplatili, pokiaľ sa nedohodneme inak.

Záruka, reklamácie a servis

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná lehota 24 mesiacov.

Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 24 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu [email protected], alebo telefonicky v pracovné dni na 033 / 642 24 52 . Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané.

 

Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás prosím kontaktujte . Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) zašlite prosím na adresu JŠ servis s.r.o., Bratislavská 83, 902 01 Pezinok, prípadne doručte osobne na vlastné náklady do našej predajne v Pezinku. Odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám prosím neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa.

 

Po obdržaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení problému. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie e-mailom alebo telefonicky a zároveň Vám bude doručený prostredníctvom e-mailu reklamačný protokol. Poštovné a iné poplatky (darčekové balenie) nevraciame, rovnako ani poplatky na doručenie reklamovaného tovaru. Pri bazárovom tovare nie je možné reklamovať poškodenie, ktorého sa zľava týka.

 

Upozornenie: zákonom stanovená záruka sa nevzťahuje, alebo sa len čiastočne vzťahuje, na vonkajšie poškodenie tovaru, na škody spôsobené zákazníkom a to používaním, ktoré je v rozpore s návodom od výrobcu, používaním oplnkov alebo nezodpovedajúceho spotrebného materiálu. Záruky od výrobcu pre výrobky predávané spol. JŠ servis s.r.o. nepokrývajú :

-nesprávne a nezodpovedajúce používanie výrobkov, preto Vám odporúčame pozorne si prečítať návod na použitie
- chyby zavinené zásahom opravára neoprávneného spoločnosťou JŠ servis s.r.o.
- chyby spojené s akoukoľvek vonkajšou príčinou (napríklad mechanické poškodenie ostrým predmetom). V prípade, že výrobca odmietne hradiť opravu, vystaví Vám cenovú ponuku na opravu. Ak odmietnete cenovú ponuku na opravu, výrobca požiada o úhradu administratívnych poplatkov. V prípade, že s ponukou na opravu súhlasíte, požiadame Vás o jej uhradenie bankovým prevodom.


DomovDomov

Košík  

(prázdny)

Nové produkty

Žiadne nové produkty

Najpredávanejšie

Žiadne najpredávanejšie produkty